Skip to main content

Omogućena elektronska prijava boravka

U cilju zaštite zdravlja korisnika usluge prijave boravka, kao i zdravlja zaposlenih u TO Kotor, a radi sprečavanja širenja virusa COVID-19, prijava i odjava boravka stranaca će do daljnjeg obavljati elektronskim putem.

Zaposleni u ovom sektoru će biti dostupni kako slijedi u tabeli koja će biti poslata uz raspored dežurstava, kao i kontakt osobe kojoj je potrebno dostaviti sve podatke neophodne za prijavu i odjavu boravka, uz instrukcije plaćanja i dostavljanja dokaza o uplati boravišne takse. 

Dostavljanje odrađene prijave će obavljati putem Vibera ili e-maila.

 

Tel: +382 67 102 180

Viber: +382 68 820 811

E-mail: marina.rosandic@tokotor.me

TAGS

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved