Skip to main content
naslov Tip Dokumenta
Obavještenje o žalbi Javne Nabavke
Zahtjev za dostavlajnje ponuda-osiguranje 2019 Javne Nabavke
Saglasnost na izmjenjeni plan JN 2019 Javne Nabavke
Izmjenjeni plan javnih nabavki TO Kotor 2019 Javne Nabavke
Izmjenjena Odluka o izboru najpovoljnije ponude zbog djelovodnog broja Javne Nabavke
pojašnjenje tenderske dokumentacije -štampa knjiga i publikacija Javne Nabavke
odbijanje pojašnjenja Javne Nabavke
OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI za štampu knjiga i publikacija Javne Nabavke
tenderska-štampa knjiga i publikacija Javne Nabavke
OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-MOBILNA TELEFONIJA Javne Nabavke
obavjestenje o ishodu postuopka-reklamni materijal 19 Javne Nabavke
Zahtjev za dostavljanje ponuda-mobilna telefonija Javne Nabavke
Zahtjev za dostavljanje ponuda-reklamni materijal Javne Nabavke
obavještenje o ishodu postupka-kancelarijski materijal Javne Nabavke
Druga izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda--kancelarijski materijal SKRAĆENJE ROKA Javne Nabavke
izmjena zahtjeva-kanc materijal Javne Nabavke
zahtjev za dostavljanje ponuda-kancelarijski materijal 2019 Javne Nabavke
obavjestenje o ishodu postupka-rasvjeta RM Javne Nabavke
Obavještenje o ishodu postupka-oprema za ozvičenje Javne Nabavke
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-usluga štampe raznog propagandnog materijala Javne Nabavke
zahtjev za dostavaljnje ponuda-rasvjeta za mozaike Javne Nabavke
zahtjev za dostavljanje ponuda OZVUČENJE RM Javne Nabavke
Izmjena zahtjeva 626 od 23.05.2019-usluge stampe raznog materijala Javne Nabavke
Zahtjev za dostavljanje ponuda-razna štampa Javne Nabavke
obavjestenje o ishodu-usluge obezbjeđenja Javne Nabavke

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved