Skip to main content

prijava boravka

Otvoreno osam sezonskih punktova za prijavu boravka stranaca

Turistička organizacija Kotor otvorila je u ponedjeljak 3. juna osam punktova za prijavu i odjavu boravka i naplatu boravišne takse. Uz tri punkta koja su otvorena tokom cijele godine, a nalaze se u Starom gradu, Risnu i Prčanju, ovim je izdavaocima smještaja stavljeno na raspolaganje ukupno 11 punktova.

Kancelarije za prijavu boravka koje rade radnim danima od 8h do 15h su:

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved