Skip to main content

koncertne dvorane

koncertne dvorane

CRKVA SV. DUHA

Radovi rekonstrukcije 1985/86. Spajaju ovu bivšu stambenu zgradu s napuštenom crkvom Svetoga Duha u jednu koncertnu dvoranu. Zgradu sada koristi Glazbena škola "Vida Matjan". Sama crkva podignuta je 1694. godine.

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved